Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2017

Καλή Χρονιά στα μέλη του συλλόγου μας με πολλά και γερά μελίσσια !!!!


ΡΑΚΟΜΕΛΟ πρόσφερε στους Κομοτηναίους ο Μελισσοκομικός Σύλλογος Ν.Ροδόπης "Το Κεντρί", την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Άφθονο ΡΑΚΟΜΕΛΟ την παραμονή  της Πρωτοχρονιάς από τις  11.00-14.00 στην Κεντρική Πλατεία της Κομοτηνής  πρόσφερε ο Σύλλογος μας. Φαίνεται πως άρεσε στους συντοπίτες μας αυτή η ενέργεια , αφού  δεχθήκαμε τα καλύτερα σχόλια και καταναλώθηκε όλο το ΡΑΚΟΜΕΛΟ . Τα μέλη του συλλόγου ευχήθηκαν χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Το  ΡΑΚΟΜΕΛΟ  παρασκευάσθηκε επί τόπου και προσφέρθηκε ΖΕΣΤΟ  με Τσίπουρο και Μέλι από την Ροδόπη. Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016

Εκδρομή στην Μελισσοκομική Έκθεση του Πλέβεν Βουλγαρίας

Ο Μελισσοκομικός Σύλλογος Ν. Καβάλας , διοργανώνει εκδρομή στην Μελισσοκομική 'Εκθεση του ΠΛΕΒΕΝ της Βουλγαρίας από 10-12 Φεβρουαρίου 2017 και καλεί τον Μελλισοκομικό Σύλλογο Ν. Ροδόπης " Το Κεντρί " και τα μέλη του να συμμετάσχουν σ αυτήν. Όσοι επιθυμούν , να επικοινωνήσουν στο τηλ: 6944727261 Καρακωστίδης Νίκος


Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2016

Ενημέρωση προς τα μέλη του Μελισσοκομικού Συλλόγου Ν. Ροδόπης "Το Κεντρί "

Παρακαλούνται τα μέλη μας να διαβάσουν προσεκτικά την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Ροδόπης   και να αποφασίσουν για τις ενέργειες του !


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      ΚΟΜΟΤΗΝΗ  12/ 10 / 2016
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΗΣ                                Αριθ. Πρωτ. :  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ                 ΠΡΟΣ:  Μελισσοκομικό Σύλλογο

ΤΜΗΜΑ: ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ                                                      « Το Κεντρί  »

Ταχ. Δ/νση       : Δημοκρατίας 1                                                                                         
Ταχ. Κώδικας  : 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Πληροφορίες  :Κ. Σταθάκης - Χ. Αγοράκης
ΤΗΛ. : 25313-50404,50406
FAX  : 2531350483
                                                                                                                    

ΘΕΜΑ : Κυψέλες  Διαχείμασης και Δικαιούχοι Ενίσχυσης της Δράσης 3.2
                « Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας »           
ΣΧΕΤ. : 1706/111017/06-10-2016 έγγραφο του ΥΠΑΑΤ
              


               Α Κυψέλες διαχείμασης

               Σύμφωνα με το άρθρο 2 του κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/1366, οι
μελισσοκόμοι που υλοποιούν μελισσοκομικά προγράμματα, πρέπει να καθορίζουν τον αριθμό
των κυψελών που είναι έτοιμες για διαχείμαση στην περιοχή τους, μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου
και της 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους.
               Η καταγραφή θα γίνει με αίτηση-δήλωση  από  όλους τους μελισσοκόμους –
κατόχους μελισσοκομικών βιβλιαρίων , μέχρι 31-12-2016 , σε διαφορετική περίπτωση θα
αποκλείονται από όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα.
 
            Β.Δικαιούχοι ενίσχυσης της δράσης 3.2
            
           Στα  πλαίσια υλοποίησης της δράσης 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής
μελισσοκομίας» και εφόσον πληρούν τα παρακάτω βασικά κριτήρια:
          α)  Είναι εγγεγραμμένοι στο  Μητρώο Αγροτών ως επαγγελματίες αγρότες.
          β)  Είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 110 παραγωγικών
               μελισσοσμηνών  και η ελάχιστη ακαθάριστη αξία της παραγωγής τους να είναι
               8.000 Ευρώ.
         γ)  Είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ και θεωρημένο τουλάχιστον
              πριν από ένα έτος από την ημερομηνία της αίτησης.
         δ) Έχουν υποβάλλει αίτηση-δήλωση κυψελών διαχείμασης στη ΔΑΟΚ  Π.Ε Ροδόπης
              έως 31-12-2016.
              Θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αντίστοιχη αίτηση –δήλωση.
             
Συν. : Έντυπα αιτήσεων-δηλώσεων των
           παραπάνω δραστηριοτήτων.
           
                 
                                                                                                 Ε.Π
                                                                                                - Η -
                                                                         ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  α.α


                                                                               ΑΣΠΑΣΙΑ  ΠΑΤΣΙΑΤΖΗ
          


Όσοι αποφασίσουν να συμμετάσχουν πρέπει  να συντάξουν το παρακάτω υπόδειγμα στην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης  (γραφείο 427 ) μέχρι 31-12-2016 . Ως σύλλογος τους το προτείνουμε , αλλά ο καθένας θα αποφασίζει , διότι αρκετά μέλη μας είναι καχύποπτα με αυτό και κρίνουν πως δεν τους αγγίζει. Συνεπώς ο κάθε  συνάδελφος αποφασίζει .

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ  

Για καταγραφή των έτοιμων για διαχείμαση κυψελών του έτους 2016
(Καν. (ΕΕ) 1308/2013)

ΠΡΟΣ: ΔΑΟΚ Π.Ε  ΡΟΔΟΠΗΣ
              Ημερομηνία:
             Αριθμ. Πρωτ.:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
Επώνυμο:                                          Όνομα:                                     Πατρώνυμο:
Ημερ. Γέννησης:                               Τόπος Γέννησης:
Α.Δ.Τ.:                                              Εκδ. Αρχή:  
Α.Φ.Μ./ΔΟΥ                                                                   Τηλέφωνο επικοινωνίας:
Ταχ. Δ/νση Μόνιμης Κατοικίας:
Δήμος :                                                                            Π.Ε :  ΡΟΔΟΠΗΣ

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Ο Κωδικός Αριθμός του Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου μου είναι ΕL-73 -
Ο αριθμός των έτοιμων για διαχείμαση κυψελών είναι :
Τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή και οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορούν ανά πάσα στιγμή να τα ελέγξουν.


Ημερομηνία:    -     - 2016
Ο/Η Δηλ…


ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ  
Για συμμετοχή στη δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»
κατά την περίοδο από 1-9-2016 έως 20-5-2017     (Καν. (ΕΕ) 1308/2013)
ΠΡΟΣ:  ΔΑΟΚ Π.Ε ΡΟΔΟΠΗΣ
               Ημερομηνία:
               Αριθμ. Πρωτ.:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
Επώνυμο:                                            Όνομα:                                         Πατρώνυμο:
Ημερ. Γέννησης:                                                                Τόπος Γέννησης:
Α.Δ.Τ.:                                                                               Εκδ. Αρχή:
Α.Φ.Μ./ΔΥΟ                                                                     Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
Ταχ. Δ/νση Μόνιμης Κατοικίας:
Δήμος :                                                                               Π.Ε ΡΟΔΟΠΗΣ
Παρακαλώ να με εντάξετε στη Δράση 3.2: «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»
Κωδ. Αρ. Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου: EL-73-
Κατεχόμενος αριθμός κυψελών:                                Κυψέλες (αριθμός όχι λιγότερος των 110):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

1.   Τα στοιχεία που δηλώνονται στην παρούσα ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ είναι αληθή
2.   Είμαι υπόχρεος υποβολής εντύπου Ε1/Ε3:        ΝΑΙ       ΟΧΙ   
3.   Είμαι εγγεγραμμένος στο ΜΑΕΕ ως επαγγελματίας αγρότης:      ΝΑΙ        ΟΧΙ 
4.   Η συνήθης περιοχή μόνιμης εγκατάστασης των μελισσιών μου είναι στη θέση
του Δήμου                                               της  Π.Ε Ροδόπης
5.   Τα μελίσσια μου συνήθως παραμένουν στην παραπάνω περιοχή από                       έως 
     Είμαι κάτοχος του υπ’ αριθμ.                                  ΦΙΧ αυτοκινήτου.
6.   Θα μετακινήσω τις παρακάτω κυψέλες με μελισσοσμήνη (αριθμός όχι λιγότερος των 80) στις περιοχές:
Νομός
Δήμος
Περιοχή
Κυψέλες
Από (μήνας/ε)
Έως (μήνας/ε)
Τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή και οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορούν ανά πάσα  στιγμή να τα ελέγξουν.
Ημερομηνία:     -     - 2016
Ο/Η Δηλ…

Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016

2η Γιορτή Μελιού Κομοτηνής 30 Σεπτ - 2 Οκτ 2016 στην Κεντρική Πλατεία !!!!!

Ο  Μελισσοκομικός Σύλλογος Ν.Ροδόπης . ετοιμάζεται και φέτος να πραγματοποιήσει την 2η  Γιορτή Μελιού στην κεντρική πλατεία της πόλης μας !  Σας περιμένουμε !!!!!